Svedea Hundförsäkring

Svedea hundförsäkring: din flexibla lösning

I jämförelse med andra typer av veterinärförsäkringar så är Svedeas hundförsäkring en mycket flexibel sådan både avseende pris och innehåll. Den ger dig även friheten att välja mellan ett stort antal tilläggsförsäkringar beroende på dina behov och din situation. Exempelvis finns det en reseförsäkring i utbudet och även en ganska omfattande rehabiliteringsförsäkring som vi kommer att tala mer ingående om i ett senare skede. Svedea har vidare ett samarbete med FirstVet som ger dig möjlighet att ha kostnadsfria videosamtal med en veterinär när man behöver tips och råd.

Du kan påverka din premie aktivt genom att välja den max-ersättning och självrisknivå som är rätt för dig och det är även positivt att de inte finns någon övre åldersgräns för att teckna försäkringen. Vi kommer dessutom att berätta mer om ett antal rabatter som totalt sett kan hjälpa dig att få ett bättre pris i slutändan.

Ingen karenstid

Till skillnad från många andra aktörer så tillämpar Svedea inte någon karenstid utan din hund är aktivt försäkrad från det att du tecknar en Svedea hundförsäkring. Detta är ett ovanligt tillvägagångssätt och ett stort plus för dig som kund.

Ålder

Precis som hos så många andra försäkringsbolag så kan du först teckna en försäkring för din valp när den är sex veckor gammal. Det samma gäller för livförsäkringen. Som tidigare nämnts så finns det inte någon övre åldersgräns för Svedeas hundförsäkring utan du kan teckna den när som helst under hundens liv. Detta skiljer sig från kriterierna för livförsäkringen där det finns en etablerad åldersgräns som har ett spelrum på 4-5 år beroende på ras. Däremot kan Svedeas livförsäkring fortsätta att vara verksam upp till 8-12 års ålder.

Några detaljer angående din Svedea hundförsäkring

Vi har redan nämnt Svedeas samarbete med FirstVet som resulterat i att du som kund kan ha kostnadsfria videosamtal med en veterinär tre gånger per år när det inte gäller akuta åkommor. Några övriga fördelar som Svedeas hundförsäkring kan ge dig är följande:

 • Svedea ger dig tre ersättningsnivåer att välja mellan avseende maxersättningen. De olika stegen är: 25,000 kr, 50,000 kr och 75,000 kr.
 • Svedea har inte inkorporerat någon kontinuerlig sänkning av ersättningen utan det kommer vara samma maxersättningen under hela den tid hunden är försäkrad.
 • Ännu ett stort plus är att du kan få ersättning för all medicin som föreskrivits av en legitimerad veterinär och det finns ingen kostnadsbegränsning.
 • När det gäller kastrering och sterilisering så har Svedea samma policy som många andra aktörer, det vill säga att du kan få ersättning under vissa förutsättningar.
 • Om din hund behöver utredas mera omsorgsfullt med exempelvis MR/CT-röntgen så får du ersättning för denna typen av undersökningar.
 • Precis som hos många andra försäkringsbolag så ingår inte rehabilitering i grundpaketet. Som tidigare nämnt går det att teckna en särskild rehabiliteringsförsäkring. Den finns i två nivåer.
 • Dolda fel täcks av försäkringen om hunden varit försäkrad utan avbrott hos Svedea sedan före fyra månaders ålder. Dessutom måste det ha utförts en veterinärbesiktning när valpen var mellan 7–12
  veckor gammal.
 • Du kan få ersättning på upp till 1,000 kronor när du på inrådan av din veterinär måste avliva din hund.

Livförsäkring som ett alternativ till din Svedea Hundförsäkring

Det blir allt vanligare bland hundägare att teckna livförsäkring för sin hund. Beloppet baseras såklart på vilken ras din hund är, men även sådant som avel- eller tävlingsmeriter spelar in. Eftersom du kan teckna försäkringen från att din valp är sex år gammal så betyder det att livbeloppet kan förändras under hundens livstid. Du kan teckna försäkringen fram till att hunden är 4–5 år och beloppet sänks med 20% från det att hunden blivit 5,7 eller 9 år. Din hund kan vidare vara försäkrad upp till 8,10 eller 12 års ålder. Sänkningen av beloppet är kontinuerlig och den minsta summan som kan betalas ut är 5,000 kronor. Om en sänkning görs så att beloppet ligger under den summan så upphör försäkringen. Det är såklart en klar fördel att åldersgränsen för Svedeas livsförsäkring i vissa fall är 12 år. Däremot så dras betyget ner en del generellt av det faktum att du bara kan teckna en livförsäkring för din hund upp till 4–5 års ålder.

Svedeas självrisknivåer för deras hundförsäkringar

Det är ett brett spann mellan de olika självrisknivåerna för Svedeas hundförsäkring. Det är ju alltid positivt när du som kund kan välja det alternativ som passar just din situation bäst. Den lägsta siffran är en fast avgift på 1,500 kronor och en rörlig avgift på 15%, medan den högsta nivån landar på 4,500 kronor i fast avgift och 25% i rörlig avgift. Avseende självriskperioden så är den på 130 dagar vilket är någonstans i mitten på skalan när man jämför med andra försäkringsbolag.

Priset på din Svedea hundförsäkring

Många komponenter spelar in när priset på din premie beräknas. Exempelvis tas din hunds ras, ålder och huruvida han är kastrerad med i beräkningen. Du kan med fördel göra en uträkning själv på Svedeas hemsida och få ett kostnadsförslag som är relevant för dig. Svedea är helt klart ett gott alternativ när du söker efter en hundförsäkring. Faktum är att Råd & Rön gjorde en jämförelse mellan åtta försäkringsbolag år 2017. De riktade in studien på specifika raser som Labrador Retriever, Chichuahua och Jämthund och inkluderade både hundar och tikar. Av dessa sex jämförelser var Svedea billigast i fem av den.

Inledningsvis så nämnde vi att Svedea hade en del härliga rabatter att erbjuda som ger dig ett lägre totalpris i slutändan. Vi listar några av dessa rabatter här nedan:

 • Du får 30% valprabatt om du försäkrar valpen innan den nått fyra månaders ålder
 • En uppfödare får 30% rabatt redan när hen tecknar en försäkring för sin allra första hund.
 • Vill du försäkra många djur? Du får en mängdrabatt på 10–20% rabatt om du försäkrar tre eller fler hundar med Svedea
 • Vidare får du 10% rabatt om hunden är kastrerad
 • Svedea prisar kompetens och ger dig som jobbar som veterinär eller på djursjukhus 20% rabatt

Svedeas tilläggsförsäkringar på din hundförsäkring

 • Naturligtvis så finns den populära Livförsäkringen också hos Svedea
 • Som redan nämnts så har de även en omsorgsfull rehabiliteringsförsäkring för skada och sjukdom som kommer i två
  nivåer för att passa dina behov.
 • En bra reseförsäkring finns att tillgå. Den kan ge dig ersättning på upp till 75% om du måste avboka eller avbryta din resa på grund av att din hund blivit sjuk. Du kan få ersättning för så kallad ”Förlängd vistelse” om hunden faktiskt är med dig på resan och måste undersökas och få vård och behandling på plats. Dessutom ger försäkringen dig en ersättning på max 500 kronor om hundpasset försvinner.
 • Om din tanke är att använda hunden för avel så kan du genom Avelsförsäkringen få kompensation om du måste gör fertilitetsundersökningar eller dylikt. Likaledes kan du få ersättning om din hund skulle förlora sin avelsförmåga.
 • Avseende Användbarhetsförsäkringen som är applicerbar på exempelvis jakthundar, ledhundar och servicehundar så ger den ersättning om hunden skulle tappa sin specifika förmåga så att den inte längre kan utföra sitt arbete.